Naše služby

 

JUDr. Igor Ribár, Advokátska kancelária so sídlom v Hlohovci profesionálnym pro-klientským prístupom a komplexnými riešeniami na kľúč poskytuje právny servis v rôznych sférach profesionálneho a súkromného života domácim aj zahraničným subjektom, a to tak fyzickým osobám ako aj obchodným spoločnostiam. 

gallery/1_ico
gallery/2_ico
gallery/3_ico

Register partnerov verejného sektora Od 1. februára 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, tzv. protischránkový zákon ktorý zavádza Register partnerov verejného sektora. Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Partner verejného sektora sa nemôže zapísať do RPVS sám. Musí si zabezpečiť oprávnenú osobu, ktorou v zmysle zákona je aj naša advokátska kancelária. Naša kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti registrácie subjektov do registra partnerov verejného sektora. ... (pokračuj)

gallery/circle

AKTUALITY