Ochrana záujmov a práv nášho klienta je prvoradým cieľom našej advokátskej kancelárie. Dosahujeme ho morálnymi a etickými štandardami, maximálnym zmyslom pre detail, individuálnym analytickým prístupom, kreatívnosťou a efektivitou v riešení problémov. Naša kanceĺária buduje tým spolupracovník, odborníkov poskytujúcich právne služby nielen vo všeobecných odvetviach práva ale aj v špecializovaných právnych oblastiach. Našim klientom vieme preto poskytnúť komplexnú právnu ochranu.

 

Advokát

                                                        JUDr. Igor Ribár                                          

                                                       

                                                        Vzdelanie:
                                                        Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava (titul Mgr.) – 2012
                                                        Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava (titul JUDr.) – 2015
                                                       

                                                        Členstvo:
                                                        Slovenská advokátska komora

 

                                                        Zameranie a skúsenosti:

                                                        Počas piatich rokoch právnej praxe  poskytoval komplexné právne poradenstvo a zastupoval klientov

                                                        vo  rôznych právnych oblastiach, pričom najrozsiahlejšiu prax a odbornosť dosiahol v oblasti trestného

                                                        práva a sporovej  agendy  oblasti obchodného a občianského práva.

  

 

 

 

 

O nás

gallery/img_1808