Služby

gallery/1_ico
gallery/2_ico
gallery/3_ico

Občianske právo

Zastupovanie v súdom konaní a v konaní pred ostatnými štátnymi orgánmi

Komplexná správa pohľadávok v predsúdnom štádiu, v upomínacom konaní, civilnom konaní, exekučnom konaní,

 trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb

Príprava a spisovanie zmlúv ich pripomienkovanie, vypracovanie právnych analýz a rizik

 

Trestné právo

Vypracovanie trestných oznámení

Obhajoba obvinených a obžalovaných v trestnom konaní

Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

 

Rodinné právo

Zastupovanie v rozvodov konaní a v konaniach o úpravu práv a povinnosti k maloletým deťom 

Poradenstvo pri zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, úprave styku s maloletým dieťaťom

 

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Zakladanie obchodných spoločností

Zmeny v existujúcich obchodných spoločnostiach (napr. prevod obchodného podielu ,zmena obchodného mena,

zmena sídla, zmena predmetov podnikania, .... )

Komplexné služby v oblasti registrácie subjektov do registra partnerov verejného sektora